PROFICIAT…geslaagd als Bel-RAI trainer! 

Leergierig trio Bel Rai gecomp

Bel-RAI wordt het unieke beoordelingsinstrument voor het meten van de zorgbehoevendheid in Vlaanderen. Reeds in verschillende sectoren worden er verschillende Bel-RAI instrumenten gebruikt. Vanaf juni 2023 zal in de residentiële ouderenzorg de verplichte uitrol gebeuren van de Bel-RAI LTCF (Long Term Care Facility).    

Concreet houdt dit in dat uiterlijk 1 maand na de opname van elke nieuwe bewoner de zorgzwaarte van de bewoner moet vastgesteld worden aan de hand van het uniform Bel-RAI indicatiestellingsinstrument. Dit instrument bestaat uit wetenschappelijke onderbouwde vragenlijsten die de bewoner zijn fysieke, cognitieve, sociale en psychische noden in kaart brengt. 

Hierdoor worden de bewoner zijn aandachtspunten, zorgrisico’s en sterktes en zwaktes duidelijker en laat ons dit toe om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen, volledig op maat van de bewoner. 

In tegenstelling tot zorgregistraties mogen de Bel-RAI gegevens niet door alle medewerkers ingevuld worden. Alleen wie de opleiding tot indicatiesteller heeft gevolgd, heeft daartoe het mandaat. 

Om dit tijdig te kunnen implementeren heeft woonzorgcentrum Meredal nu al de nodige voorbereidingen getroffen. Melina, onze verantwoordelijke bewonerszorg, Sarah onze kwaliteitscoördinator en Mieke ons diensthoofd van afdeling Sterrebos, volgden hiervoor reeds een opleiding en ontvingen hun attest als gekwalificeerde Bel-RAI trainer.  

Dit betekent dat zij de Bel-Rai LTCF van een bewoner kunnen afnemen en tevens de medewerkers in het woonzorgcentrum Bel-RAI trainingen mogen geven opdat ook zij het instrument correct en betrouwbaar kunnen gebruiken. Na hun interne vorming ontvangen de geslaagde medewerkers op hun beurt ook een attest als indicatiesteller. Om hun attesten te behouden dienen zowel de trainers als de indicatiestellers regelmatig bijscholing te volgen.  

Dit leergierige trio kreeg de methodiek al onder de knie, waardoor we voorbereid aan de start zullen komen!