Vrijwiligers

Vrijwilligers behoren tot het dagelijks beeld van ons woonzorgcentrum. Wij kunnen rekenen op de inzet van een 40-tal vrijwillige medewerkers. Zij zorgen samen met ons voor een gevarieerd en waardevol animatieaanbod. Deze vrijwilligers zetten zich in om de levenskwaliteit van onze bewoners te verhogen. Onze vrijwilligers zijn actief op verschillende domeinen

  • bibliotheek
  • kamerbezoek
  • bewoners begeleiden bij het wandelen en uitstappen
  • cafetaria openhouden voor bewoners en familie
  • meehelpen in de verzorging van textiel 
  • decoratie van onze lokalen
  • bewoners helpen bij de maaltijden