Een vleugje historiek...

Het rusthuis heeft al een lange traditie wat betreft het verzorgen van bejaarden.

1979

Oprichting

Het rusthuis wordt een zelfstandige VZW. Oprichting op 20 februari 1979 van de VZW Dienstbetoon.

1979

1985

Het Vlaams bejaardendecreet

Het aantal erkende bedden werd vastgelegd en de verplichting tot opname van zwaar zorgbehoevende bejaarden.

Een rust-en verzorgingstehuis moest een open leefgemeenschap worden betrokken op de lokale gemeenschap.

1985

1986

Eerste ontwerp vernieuwbouw.

1986

1987

Nieuw ontwerp voor geheel nieuw woonproject voor 98 bejaarden.

1987

1989 - 1990

Realisatie bouw

1989 - 1990

17 maart 1990

In gebruik name van nieuwbouw.

17 maart 1990

1990 - 1991

2de faseproject

1990 - 1991

24 april 1992

Plechtige opening Rust-en Verzorgingstehuis Meredal.

24 april 1992

1993

Naamsverandering VZW Dienstbetoon naar VZW Meredal.

1993

Op de vooravond van de 21ste eeuw was de bouw van dit rusthuis wellicht de enige mogelijke oplossing, zowel voor bewoners, personeel als beheerders. Voor de zusters geeft het nieuwe project de geruststelling dat hun oude idealen kunnen voortleven in een nieuwe infrastructuur. Voor hen zal het steeds belangrijk zijn dat de bejaarde mensen een woongelegenheid hebben in een huiselijke en veilige sfeer met eerbied voor ieders leefwereld en tegen betaalbare prijzen.

2010

Een rusthuis wordt een open instelling die zoveel mogelijk wederzijdse betrokkenheid met de lokale gemeenschap nastreeft. Dagelijks wordt een beroep gedaan op de medewerking van een ploeg vrijwilligers die samen met het personeel voor animatie en extra ontspanning zorgen.

2010

2011

Antenne Sociaal Huis Erpe-Mere en Seniorenrestaurant

2011

2010 - 2011

Realisatie bouw assistentiewoningen en 12 nieuwe rusthuiskamers.

2010 - 2011

30 april 2012

Plechtige opening Assistentieflats De Merelaar.

30 april 2012

28 juni 2019

Plechtige opening Assistentieflats De Valeriaan


28 juni 2019

Nieuwe inzichten, nieuwe noden, bekommernissen zorgen er voor dat de “geschiedenis van de bejaardenzorg’ in Mere nog lang niet afgerond is. Zolang de zorg voor de oude mensen op deze plaats blijft verder bestaan, zal de herinnering aan de zusters Josefien en hun stichters verder leven.