Linken

Samen met het thuismilieu mogelijk maken dat je als zorgbehoevende oudere thuis kan blijven of ernaar terug keren, maar ook een thuisvervangend milieu aanbieden, daar staat vandaag ‘woonzorg” voor. Om dit samen mogelijk te maken is het WZC Meredal regionaal betrokken bij een aantal initiatieven:

Anderzijds is een opname in een woonzorgcentrum niet steeds financieel haalbaar, de overheid voorziet echter in een aantal financiële tegemoetkomingen indien je zwaar zorgbehoevend bent:

  • Vlaamse Sociale Bescherming:  De zorgverzekering en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden maken sedert 1 januari 2017 deel uit van de Vlaamse sociale bescherming
    • Zorgverzekering : De zorgvergoeding bedraagt maandelijks 135 euro en wordt uitbetaald als je als oudere definitief bent opgenomen in een woonzorgcentrum.
    • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een aanvullende tegemoetkoming op het pensioen (afhankelijk van je zelfredzaamheid, inkomen en gezinssituatie) .
      • Meer info: bij de dienst Maatschappelijk Werk van je Ziekenfonds, onze verantwoordelijke bewonerszorg in het WZC Meredal of je zorgkas (ziekenfonds) of op de website van Vlaamse Sociale Bescherming
  • Vragen rond woonzorg? Je kunt de Woonzorglijn bereiken op 078 15 25 25 of via woonzorglijn@vlaanderen.be.
  • Zorgmagazine – OKRA ZORGRECHT – Voor bewoners van woonzorgcentra en hun mantelzorgers.