NOAH

De dagopvang NOAH,is een kleinschalig project,
waar je meerdere uren per week naar toe kunt gaan

Als je thuiswonend en zorgbehoevend bent en een beroep doet op een dienst voor gezinszorg, dan kun je bij hier terecht voor opvang en verzorging.

Je krijgt er verpleegkundige zorg, hygiënische zorg, revalidatie – en ontspanningsactiviteiten,… en mogelijkheden tot sociaal contact aangeboden.  Je betaalt een vaste bijdrage per uur, afhankelijk van de extra service (vervoer, maaltijden,…). Verschillende ziekenfondsen voorzien een tussenkomst.

De deuren van Noah zijn open van maandag tot vrijdag (tijdens de kantooruren).

Klik hieronder voor meer informatie.

Het dagverzorgingscentrum NOAH, in samenwerking met Familiehulp Aalst, is voor onbepaalde duur erkend onder het nummer PE 2838.