Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

d0013551-f578-11e7-8ba7-02b7b76bf47f

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een aanvullende tegemoetkoming op het pensioen (afhankelijk van je zelfredzaamheid, inkomen en gezinssituatie).