Zorgvisies

Iemand met dementie is een persoon met wensen, gevoelens en voorkeuren. En met behoefte aan contact. Je hebt dementie. Dementie heeft jou niet.

Maar een persoon met dementie thuis verzorgen kan uitgroeien tot iets wat niet langer haalbaar is. Daardoor kan een verhuis naar een woonzorgcentrum zich opdringen.

Ook voor de achterblijvende partner, familie, mantelzorger,… is deze overstap niet altijd gemakkelijk. Het is belangrijk dat je een overgang van thuis naar het woonzorgcentrum langzaam aan maakt.

In het WZC Meredal willen wij voor de persoon met dementie een thuis creëren. We trachten belevingsgerichte zorg te bieden door in te gaan op de innerlijke gevoelswereld van de bewoner, die van moment tot moment en van persoon tot persoon varieert. Het emotioneel contact is zeer belangrijk voor onze bewoners, elkaars hand vast houden, elkaar omhelzen, een knuffel geven,… het zijn kleine gebaren die bijdragen tot een warme zorg voor onze bewoners met dementie. 

Een dagelijkse vaste structuur is een belangrijke houvast voor onze bewoners. Dit trachten we te bereiken door o.a. leefgroepwerking, wederkerende activiteiten,…

We spelen in op wijzigingen in gezondheid, gedrag,… door o.a. onze dagelijkse briefing en wekelijkse bewonersbesprekingen.

De relatie met de familie blijft belangrijk voor onze bewoners. We stimuleren de familie om blijvend betrokken te zijn bij het inhuizingsmoment, informele overlegmomenten, infoavonden, uitstappen,…

Ook het contact met de buitenwereld wordt levendig gehouden mede dankzij de inzet van tal van vrijwilligers.

Ben je op zoek naar meer informatie? Ga gerust een kijkje nemen op www.dementie.be.