Zorg & verpleging

Een team van verpleegkundigen en zorgkundigen staat klaar om de bewoners in alle discretie en met respect voor de menselijke waardigheid bij te staan in de dagelijkse verzorging. 

In ons woonzorgcentrum bieden wij elke bewoner een verzorging op maat aan. Vanuit onze opdrachtsverklaring trachten we de bewoner zoveel mogelijk zelf te stimuleren en zijn of haar mogelijkheden te gebruiken. Hiervoor doen wij een beroep op:

  • gekwalificeerde medewerkers: onze medewerkers volgen jaarlijks bijscholing rond actuele thema’s in de ouderenzorg
  • overleg en dialoog: op vaste tijdstippen hebben overlegmomenten tussen de verschillende hulpverleners plaats
  • gebruik van ergonomische hulpmiddelen ten behoeve van het comfort van de bewoner en het personeel
  • aangepaste infrastructuur en accommodatie ter bevordering van het comfort voor bewoner en medewerker
  • onze dienstverlening wordt gerealiseerd door de samenwerking van vele mensen
Ons woonzorgcentrum bestaat uit drie afdelingen:
  • Lijsterbos
  • Blauwbos
  • Sterrebos

Huisarts

Je kunt steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige met vragen en opmerkingen omtrent de verzorging.  Elke bewoner is vrij de huisarts van zijn keuze te raadplegen. In overleg met de hoofdverpleegkundige verstrekt hij de medische zorgen aan de bewoner. 

Kapper

Wekelijks komt een externe kapper langs voor de haarverzorging. 

 

Het is steeds mogelijk op aanvraag een beroep te doen op een pedicure of manicure.