Pastoraal

WZC Meredal is een christelijk geïnspireerde instelling met respect voor bewoners met andere godsdienstige en filosofische opvattingen.

De pastorale dienst schept de mogelijkheid om aan deze waardenbeleving gestalte te geven, door de bewoners te laten deelnemen aan de wekelijkse eucharistieviering.

E.H. Roger Eeckhout en E.H. Jan Coppen gaant elke vrijdag om 15 u 30 voor in deze vieringen. 

Er is ook mogelijkheid deel te nemen aan de gebedsmomenten :

  • Er is een herdenkingsviering voor de recent overleden bewoners. Op Allerheiligen of Allerzielen herdenken we alle overleden bewoners en overleden familieleden.
  • Er zijn bezinningsmomenten naar aanleiding van advent en vasten.
  • Een ernstig zieke bewoner, kan als gelovige, steun en bemoediging vinden in de ziekenzalving en begeleidend gebed. De ziekenzalving is mogelijk op vraag van de zieke bewoner, zijn familie of in overleg met het palliatief zorgteam.
  • Er is aandacht voor morele steun bij ziekte,lijden en sterven en voor het ondersteunen van de familie bij overlijden.
  • De pastorale dienst zorgt ook voor een blijvende band met de parochie door een goede samenwerking met OKRA en Ziekenzorg.

E.H. Roger Eeckhout, E;H. Jan Coppens, Zr. Monique, Zr. Adelheid, Karine De Wael, Mieke Vermassen en Lena Scheerlinck maken deel uit van het pastoraal team van het WZC Meredal.