Palliatieve zorg

Leven toevoegen aan de dagen

Bij palliatieve zorg ligt het accent op comfortzorg : wij willen geen dagen toevoegen aan het leven, maar wel leven toevoegen aan de dagen. Luisteren naar de bewoner en zijn omgeving spelen hierin een cruciale rol. Deze zorg gaat niet enkel de bewoners aan, maar ook hun familie, vrienden, en de zorgverleners worden hierbij betrokken. Palliatieve zorg reikt verder dan luisteren naar de fysieke noden van onze bewoners. Het is een zorg op maat. Wij willen aandacht besteden aan alle aspecten die het leven van onze bewoners uitmaken, zoals pijn, psychische klachten, emotionele en spirituele noden en rouwzorg en schenken daarbij extra aandacht aan de rol en plaats van de familie. In WZC Meredal is naast het verplegend personeel, ook een palliatief support team aanwezig. Dit palliatief support team wil een optimale palliatieve zorg verwezenlijken door o.a.
  • een goede samenwerking van de verschillende disciplines
  • het bewaken van de autonomie, de levenskwaliteit en het comfort van de bewoners
  • een volwaardige ondersteuning aan de familie
  • informatie te geven rond vroegtijdige zorgplanning
  • de vorming van medewerkers
Het WZC Meredal wil ook aandacht geven aan het bespreekbaar maken van wat elke bewoner zelf aan zorg wenst en verwacht in zijn laatste levensfase. Door onze bewoners tijdig de vraag naar de juiste zorg te stellen, zijn wij in staat onze bewoners op de meest geschikte en correcte wijze verder te helpen. Ook vragen rond palliatieve sedatie en euthanasie worden gesteld binnen de juiste setting. Daarbij houden wij steeds rekening met de wettelijke vereiste procedure. Om de kwaliteit van onze zorg steeds te verbeteren, werkt het WZC Meredal hierin ook samen met het Palliatief Netwerk Aalst-Ninove-Dendermonde. Meer informatie vind je terug op de website van de Federatie voor Palliatieve Zorg – Vlaanderen.