Assistentiewoningen

Onze woonassistente organiseert het onthaal van de nieuwe bewoners in onze assistentiewoningen. Zij betrekt hierbij de naaste familieleden, personeelsleden en bestaande bewoners van de assistentiewoningen bij.

Zij draagt bij tot een veilige woonomgeving voor de bewoners van de assistentiewoningen. De bewoners kunnen op dagelijks basis bij haar terecht met hun vragen of zorgen. De woonassistente staat in voor de coördinatie van de noden van de bewoners van de assistentiewoningen. Zij is het eerste contact met nieuwe bewoners, familieleden en welzijnsorganisaties die actief zijn in de assistentiewoningen. Zij is regelmatig aanwezig en biedt raad en daad bij praktische of administratieve vragen of problemen van de bewoners.

De woonassistente gaat ook op bezoek bij de bewoners. Zo kan ze op een aangename, vertrouwde manier een oogje in het zeil houden wat betreft de zelfstandigheid van de bewoners. Zij regelt waar nodig de eerste contacten met de thuiszorgdiensten (o.a. gezinszorg, poetsdienst,…).